Ze tří uchazečů dva vyřadili

Soutěže na dodávku kultivačních půd a diagnostických roztoků se zúčastnily dvě společnosti z Prahy, Hospimed a dosavadní dodavatel Trios, a jaroměřský LabMediaServis.

Hospimed i LabMediaServis byly ale z výběrového řízení vyloučeny. Vyhrál tak Trios s nabídkou za 19 milionů korun, tedy cenou o necelých pět milionů vyšší, než jakou předložila jaroměřská firma. „Ve zdravotnictví se zřejmě šetřit nemusí,“ řekl Deníku spolumajitel LabMediaServisu Tomáš Krejčí.

Společnost s důvody, pro které byla z výběrového řízení vyřazena, nesouhlasí. Podala proto odvolání k řediteli nemocnice.

Tendr vítězi prý ušili na míru

„Bylo nám například vytýkáno, že jsme k nabídce nepřidali živnostenský list. To ale při nejlepší vůli udělat nemůžeme. Činnost naší firmy totiž živností není. Navíc je velmi neobvyklé, aby zakázka byla nemocnicí vymezena tak široce, jako tomu bylo teď. Myslím si, že to takhle bylo úmyslně napasováno, aby vyhrál Trios,“ uvedl Krejčí.

Dalším důvodem vyřazení podle Krejčího bylo to, že Lab- MediaServis prý k nabídce nedodal potřebnou dokumentaci. „V zadání soutěže ale požadavek na tyto písemnosti uveden vůbec nebyl,“ vysvětlil nesrovnalosti Krejčí.

Nepřesnosti v zadání tendru ale vedení nemocnice důsledně popírá. „To si pan Krejčí zřejmě špatně přečetl zadání. Ale připouštím, že jeden z bodů, které jsme LabMediaServisu vytýkali, jim nakonec odpustíme. Možná jsme byli až moc přísní,“ uvedl ekonomický náměstek Jiří Ropek.

Diskvalifikovaly je jen formality?

Ke stížnostem vyřazené firmy se Deníku ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Leoš Heger příliš vyjádřit nechtěl. „Na tohle vám neumím odpovědět. Momentálně vše přezkoumáváme. Obecně mohu říct jen to, že s výběrovými řízeními máme problémy jen výjimečně,“ řekl Leoš Heger.

Potíže s veřejnou soutěží měla fakultní nemocnice také na konci roku 2005. O zakázku na endoskopy za sedm milionů korun se tehdy utkala společnost Fujinon s monopolním dodavatelem nemocnice, firmou Olympus. Vyhrál Olympus, ačkoli endoskopy nabídl o 15 procent dráž. Z nařízení Antimonopolního úřadu musela nemocnice soutěž zopakovat.

V nabídce jsme chyby neměli, brání se firma

Hradec Králové/ Firma Lab- MediaServis, která se zúčastnila výběrového řízení na dodávku materiálu pro mikrobiologické pracoviště hradecké fakultní nemocnice, prý byla z tendru vyřazena jen kvůli malicherným formálním nedostatkům.

Společnost proto nechce výsledek soutěže uznat. „Při otevírání obálek nám sdělili, že naše nabídka je formálně v pořádku a vyhovuje podmínkám.

Jak je ale možné, že o měsíc později jsme byli z tendru vyřazeni právě kvůli formálním chybám?“ diví se spolumajitel firmy Tomáš Krejčí.

Ekonomický náměstek fakultní nemocnice Jiří Ropek žádný problém nevidí. „Po otevření obálek se hodnotí, zda nabídka vůbec vyhovuje podmínkám stanoveným v zákoně. Teprve poté se přistupuje k jejímu zevrubnějšímu posuzování,“ uvedl náměstek Ropek.

Musel mít vítěz certifikát?

Jedním z kritérií veřejné soutěže na dodávku materiálu pro mikrobiologické oddělení fakultní nemocnice bylo i to, zda se zájemce může prokázat certifikátem jakosti ISO.

„Je to směšné, firma Trios kultivační média sama nevyrábí. Kupuje je na Slovensku od Agrárne spoľočnosti, která má certifikaci ISO prošlé už v roce 2006,“ uvedl spolumajitel firmy Lab- MediaServis Tomáš Krejčí.