„Dobrý den, jsem tlumočnice pana Panského a budu vám překládat,“ ozvalo se v telefonu, a tak jsem poprvé přišla do styku s partou tří neslyšících, kteří v březnu založili v Hradci Králové občanské sdružení Bezhran.

Kromě jiného pořádají kurzy, kde už od léta neslyšící vyučují znakový jazyk. Přijít mohou rodiče neslyšících dětí, pedagogové nebo ti, co by chtěli být tlumočníky. Kurzy se odehrávají v prostorách Gayerových kasáren, kde jsem se i sešla s jedním z lektorů, Jiřím Procházkou.

Přišel samozřejmě s tlumočnicí, bez které bychom se zřejmě upsali. Při našem povídání mě nepřestala fascinovat bohatá mimika neslyšícího, která doprovází jeho projev. „Je to nezbytné a velmi důležité. Vy vyjádříte otázku, příkaz nebo údiv intonací hlasu, my to vyjádříme mimikou, patří to do gramatiky znakového jazyka“ vysvětluje.

Také se dozvím, jak velký rozdíl je v tom, když zájemce učí znakový jazyk neslyšící a slyšící učitel. „Ten slyšící vás naučí znakovanou češtinu, což je velký rozdíl, protože je to umělý systém, který přesně následuje gramatiku českého jazyka. Pro mě to znamená, že mu sice rozumím, ale je například velmi obtížné v něm vstřebávat informace delší dobu. Je to podobné, jako kdyby člověk, co tak nějak umí anglicky, musel vnímat přednášky v angličtině. Je to namáhavé,“ řekl Jiří Procházka.

Znakový jazyk má dokonce i své dialekty

Také dostanu „vynadáno“, když neustále místo termínu znakový jazyk používám „znaková řeč“. Znakový jazyk vznikal spontánně v komunitách neslyšících, kde se dále vyvíjí, jde o přirozený jazyk. Znaková řeč je nadřazený termín, který označuje jak český znakový jazyk, tak i znakovanou češtinu, což je umělý systém, kterému však neslyšící nemusí nerozumět, protože jde o zcela jinou gramatiku českého jazyka.

V dnešní době stále bojujeme s nevhodným vzdělávacím systémem neslyšících. „Ideální je, když jsou neslyšící vyučováni bilinguálním systémem, kdy se učí jak znakový jazyk, tak i český jazyk v psané podobě. Pro takové lidi pak není problém například čtení,“ uvedl neslyšící. Znakový jazyk není na celém světě stejný, v každé zemi je jiný. Dokonce i v České republice má své dialekty.

Kámen úrazu je asi ve vzdělávání


Od roku 2008 díky novele zákona o znakové řeči, který se od té doby jmenuje Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, mají tyto osoby při úředních a dalších úkonech právo na tlumočníka.

Kde neslyšící nejvíce naráží? Co je pro ně problém? Největší kámen úrazu je prý asi ve vzdělávání, vyučující jsou většinou slyšící, kteří neovládají dokonale znakový jazyk. Ale v současné době zaznamenávají neslyšící velký pokrok, například ve škole v Hradci Králové nebo v Praze v Radlicích. „Pokud vím, tak to jsou jen tyto dvě základní a střední školy, které zaměstnávají tlumočníka znakového jazyka,“ říká Jiří Procházka.

Také obor na vysokých školách si musí neslyšící vybrat vzhledem ke svému hendikepu. Jinak do kina mohou chodit pouze na filmy s titulky a v televizi si užijí nejvíce pořadů na České televizi, ty komerční titulky využívají méně. „Větší problémy v životě nemám, zařídím si, co potřebuji. Snad jen třeba, když jsem jel vlakem a byla výluka a já nevěděl, co se děje, když všichni najednou začali vystupovat. Také jsem jednou dlouho čekal při odběru krve, kde hlásí jména lidí rozhlasem,“ vzpomíná s úsměvem Jiří Procházka.

Co se týká školní integrace neslyšících dětí mezi slyšící, myslí si, že to není dobré. „Například o přestávkách je naprosto izolován od veškerého dění, mezi neslyšícími se dorozumí bez tlumočníka,“ vysvětlil. Odezírat ze rtů mluvící osoby také není jen tak, je k tomu stejně jako k tlumočení potřeba talent a je to rovněž velmi namáhavé.

Naše povídání už přerušuje příchod kurzistů. Nedá mi to, abych se jich nezeptala, co je pro ně při učení znakového jazyka nejtěžší a proč se rozhodli do toho jít.

„Pracujeme nebo studujeme v sociální sféře s neslyšícími a chceme se s nimi dorozumět,“ zaznívá jednotně skoro od všech. A to nejtěžší? Pochopit, co který znak znamená, protože lektor je neslyší a vysvětluje význam znaku pomocí dalších znaků. „Také naučit se tu mimiku není jednoduché,“ dodávají.
Ale v kurzech se jim líbí a jsou spokojeni, je to totožné jako v jiných hodinách cizího jazyka.

Když vyučuje rodilý mluvčí, tak se jazyk rychleji a trvaleji ukotví a pak absolventy nepřekvapí, když potkají cizince a dokážou rychle reagovat, to je také hlavní důvod, proč Bezhran zahájil kurzy znakového jazyka.