Významná událost čeká ve čtvrtek ve 13 hodin Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové. V nových prostorách zrekonstruovaného objektu bývalé I. interní kliniky proběhne slavnostní otevření neurologické kliniky, která dříve sídlila v areálu staré nemocnice.

Od zahájení pravidelného provozu v pondělí 14. března bude klinika koncentrovat veškerý ambulantní provoz pro dospělé i dětské pacienty ve své nové budově v hlavním areálu FN Hradec Králové. Pro pacienty i personál stěhování znamená obrovský přínos. Klinika totiž dosud byla odtržena od všech navazujících oborů a k mnoha vyšetřením museli pacienty převážet do hlavního areálu nemocnice.

Vybavení nového pavilonu vyšlo na zhruba 220 milionů korun a převážnou část nákladů pokryla dotace. Jeho součástí je také síť specializovaných poraden a center.

V pravém křídle budovy v přízemí je umístěn denní stacionář s šestnácti lůžky a společně se zákrokovým sálem je součástí ambulantní léčby.

„Lůžková část neurologické kliniky umístěná v I. a II. nadzemním podlaží má svůj centrální příjmový pokoj pro akutní neurologicky nemocné, kteří budou po stabilizaci umístěni buď na šestilůžkovou JIP, nebo na šestnáctilůžkovém iktovém oddělení či na oddělení všeobecné neurologie s dvaceti čtyřmi místy,“ říká přednosta kliniky Radomír Taláb.

Pokoje pro pacienty jsou maximálně třílůžkové s vlastním sociálním zařízením. Dětské oddělení má 15 lůžek, vlastní tělocvičnu, učebnu a hernu.
V pátek 11. března se od 10 do 17 hodin na klinice uskuteční den otevřených dveří pro veřejnost.

JAN PRUŠKA