Dvoupatrový podsklepený dům na křižovatce dnešních ulic Seydlerovy a Sokolovské na Pražském Předměstí v Hradci Králové patří k několika příkladům rodinných domů postavených v 30. letech v novém slohu funkcionalismu v tehdejší samostatné obci Pražské Předměstí u Hradce Králové.

Prošel až 
druhý návrh

První návrh domu s plochou střechou ze srpna 1934, umístěný na nově vymezených stavebních parcelách Pražského Předměstí, nebyl realizován.  Příčinou nesouhlasu úřadu byla plochá střecha domu, který měl být postaven v nově vznikající ulici.

Pražský architekt Karel Horák, působící v letech 1931 až 1935 v kanceláři Václava Rejchla, od svého návrhu neustoupil.

Dům byl postaven až podle druhého návrhu umístěného na protilehlé parcele. Stavbu provedla stavební firma Jan Mádlík a Jan Včelák v období od srpna 1935 do září 1936.

Architekt Horák navrhl objekt s charakteristickými znaky funkcionalistické architektury.

Hladké fasády jsou prolomeny obdélnými otvory a pásovými okny,  vstupní halu prosvětluje kruhové okno, zahradní nároží objektu je zaoblené, na ploché střeše je pobytová terasa částečně krytá pergolou.

Neschází i na promyšleném místě zakomponovaná žerď pro vyvěšení vlajky jako nezbytná součást tehdejších vizualizací funkcionalistických projektů.

Také interiér a  vybavení bylo v souladu s funkcionalistickým vzhledem.

Dobový tisk popisoval stavbu jako účelnou pro moderní bydlení pro její přiměřeně veliké místnosti moderním potřebám a zvláštní důraz věnoval terase využitelné pro letní slunění v koupacím oděvu, které si „nemůžeme dovolit na zahradě neb před domem, kde budíme přece jen pozornost mimojdoucích."

Popel z kamen padal do suterénu

Pozornost je nutné věnovat systému vytápění objektů, které bylo zajištěno centrálním kamny umístěnými 
v kuchyni z nichž popel propadával do suterénu a manipulace s ním nemohla znečistit vzduch v obytných místnostech.

Rodinný dům Karla a Jaroslavy Cee v kontextu funkcionalismu 30. let 20. stol. je na Pražském Předměstí ojedinělý a na území města Hradec Králové patří k několika nejlepším stavbám tohoto období.

Autor: Architekt, výtvarník i karikaturista

Hradec Králové - Autor stavby Karel Horák se narodil 9. října 1904 v Praze. Do reálky chodil na Vinohradech a na Žižkově. Maturoval v roce 1924. Úspěšně vykonal přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění.

Studium však nenastoupil a zapsal se jako posluchač architektury na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze, které ukončil v roce 1931. Během studia vykonával funkci předsedy výtvarného odboru Spolku posluchačů architektury. Od roku 1927 byl členem Klubu architektů. V roce 1932 byl přijat za člena Syndikátu výtvarných umělců.

V letech 1931 až 1933 pracoval v kanceláři Václava Reichla v Hradci jako architekt – projektant. Spolupracoval na návrzích rodinných domků a menších architektonických objektů, na projektech interiérů hlavního nádraží v Hradci , budovy okresního soudu a věznice, nájemních domů v Jungmannově ulici.

Po té pracoval jako architekt – projektant, propagační grafik a karikaturista. Z výtvarné činnosti jsou nejvýznamnější práce z užité grafiky jako plakáty, prospekty, grafické úpravy knih a časopisů, návrhy hotelových nálepek, ex-libris apod.

Po roce 1948 se nezapojil do „státních projektových ústavů" a pracoval jako soukromý výtvarník. V roce 1956 podal přihlášku do Svazu architektů ČSR avšak nebyl jako soukromník za člena  přijat.

Umřel v bídě 23. 2. 1961.   (fal)