Ve spolupráci sTyflocentrem Hradec Králové zahájilo vtomto školním roce první kurzy angličtiny pro zrakově postižené.

Do lavic zasedli zralí třicátníci

„Jakmile jsme dali na vědomí, že toto studium zahájíme, zaznamenali jsme veliký zájem. Výuku zajišťujeme ve svém volném čase a pětiset korunové zápisné do kurzu putovalo na pomoc Tyflocentru,“ řekl ředitel Evropského vzdělávacího centra Tomáš Morávek. Většina studentů trpí slabozrakostí, avšak část studujících je také nevidomých.

„Jedna slečna vypracovává veškeré úlohy vbraillově písmu a pro kontrolu texty vyučujícímu předčítá. Je to velmi náročné, ale ipoučné,“ vysvětlil Morávek. Věkový průměr žáků rozhodně přesahuje dvacetiletou hranici. Naopak do studia se vrhly starší ročníky. Do školních lavic tak zasedli zralí třicátnící a čtyřicátníci. Nejstarším odvážlivcem, který se do kurzu přihlásil, je šedesátiletá důchodkyně. „Je velmi čilá a má úžasnou motivaci. Část její rodiny totiž žije vAmerice,“ podotkl Tomáš Morávek.

Co oči nevidí, těžko se vysvětlí

Naučit zrakově postižené ovládat cizí jazyk není procházka růžovýmsadem.

Podle slov ředitele Evropského vzdělávacího centra, který je nyní ijediným vyučujícím, je největším problémem vysvětlit studentům rozdíly ve slovech a významech bez vizuální představivosti.

Teorie oprostém naposlouchání angličtiny a tím imnohem lepším nastudování přízvuku ivýslovnosti je naprosto mylná. Jedinou možností, jak naučit zrakově postižené používat cizí jazyk, je zaměřit se především na komunikaci a jejich sluch. Na lektory však číhá skrytázrada.

„Unevidomých je velkým problémem, že si fixují vše na první poslech. Musíte si proto dávat velký pozor na použití správné výslovnosti hned napoprvé. Není to vůbec jednoduché,“ vysvětlil Morávek.

Ty nejúspěšnější čekají po roce klasické mezinárodní zkoušky. Podmínky pro získání certifikátu jsou téměř shodné spodmínkami zkoušek pro běžné studenty.

„Všichni nejspíš po roce zkoušky nezvládnou, ale mohou pokračovat dál ve studiu. Dopracují se knim třeba po dalším roce,“ upřesnil Morávek. Centrum hodlá vdalším roce rozšířit skupinu lektorů, kteří budou výuku zajišťovat.