Když se archeologové před několika měsíci pustili do takzvaného záchranného průzkumu na staveništi dvou rodinných domů v Sendražicích na Hradecku, tušili, že hluboké vrstvy půdy skrývají opravdový poklad. Před časem totiž objevili několik cenností na vedlejším pozemku. Nález však překonal jejich očekávání. Odkryli šest hrobů z šestého století včetně velmi vzácných ozdob a nástrojů.

Pět z šesti hrobů ovšem bylo vykradených. „Jeden ženský hrob nebyl vykraden a obsahoval dvě zlaté spony vykládané polodrahokamy, korálky z jantaru, železný tkalcovský nožík, krátký meč a řadu dalších artefaktů. Podle archeologů jde na území východních Čech o velmi vzácný nález,“ informuje Veronika Hepnarová z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Pohřbená žena pocházela z vyšší společenské vrstvy

„Bohatý hrob pravděpodobně patřil představitelce tehdejších společenských elit. I přesto, že většina hrobů byla ještě v průběhu šestého století vykradena, čítá celý soubor bohatou kolekci nálezů,“ dodává archeolog Muzea východních Čech Pavel Horník.

Hrob obsahoval kromě různých cenností také kostěný hřeben, keramickou nádobu, přeslen a dvě bohatě zdobené lučíkovité spony, na kterých se dochovaly zbytky textilu. Nálezy textilu jsou staré až 1500 let.

Zbytky textilu nyní zkoumají experti v laboratořích Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Lidské ostatky budou podrobeny antropologickému zkoumání.

Sídliště z doby halštatské

Archeologové na staveništi našli i přes 150 objektů sídliště z doby halštatské, tedy z osmého až sedmého století před naším letopočtem. Šlo především o kůlové jámy, které tvořily půdorysy nadzemních staveb. Objevili také polozemnici a soustavu zásobních jam. Z období eneolitu archeologové v Sendražicích našli osamocený žárový hrob kultury s nálevkovitými poháry. „Středověk na ploše zanechal mohutný žlab neznámé funkce a snad i studnu,“ uvedli archeologové.

V Sendražicích archeologové také identifikovali a prozkoumali 165 objektů s několika tisíci nálezy. „Aktuálně jsou všechny nalezené předměty laboratorně ošetřovány a konzervovány, některé z nich čekají různé typy analýz,“ dodala Veronika Hepnarová.