Ve společnosti se nacházejí lidé, jejichž uplatnění na trhu práce je z dlouhodobého hlediska značné problematické. Právě pro ně úřady práce zřídily takzvané veřejně prospěšné práce, aby jim byly vypláceny finanční mzdy a nezůstávali doma bez prostředků či neztratili sociální návyky a nebyli v dlouhodobé izolaci. Hradecký úřad práce spolupracuje v nabídce pracovních míst s menšími obcemi a městy, které se nacházejí poblíž krajské metropole.

„Tuto formu zaměstnávání využívají především obce. Pracovní místa jsou určena výhradně pro hůře umístitelné osoby. Cílem je nejen umožnit uchazečům – obtížně umístitelným – vstup na trh práce a vykonávat povolání v době, kdy nemohou najít standardní zaměstnání, ale jde i o udržení a obnovení základních pracovních návyků pro uchazeče o zaměstnání. Vhodnost a doporučení uchazeče o zaměstnání na veřejně prospěšnou práci je individuálně posuzována úřadem práce,“ řekla vedoucí oddělení zaměstnanosti hradeckého úřadu práce Mária Paclíková.

Veřejně prospěšné práce jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jde o podporu pracovního uplatnění a zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. V okrese Hradec Králové od začátku letošního roku nastoupilo na vykonávání veřejně prospěšných prací 130 uchazečů o zaměstnání z měst: Nový Bydžov, Smiřice či Chlumec nad Cidlinou. Dále možnost nabídnout veřejně prospěšné práce využívají Technické služby Třebechovice nebo Technické služby Hradec Králové „V Technických službách města Hradce Králové pracuje nyní deset zaměstnanců, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. Tito lidé zajišťují úklid města, pomocné zahradnické práce a čištění vodotečí. Vypomáhají rovněž s kopáčskými pracemi a pomocnými stavebními pracemi,“ uvedla Alena Hamplová z hradeckých technických služeb, které nabíkdu poskytovat veřejně prospěšné práce využívají již delší čas a jsou nadmíru spokojeni.

„Mnoho z těch, co u nás vykonávali veřejně prospěšné práce, tu našli i trvalé zaměstnání. Domnívám se, že státem takto proinvestované peníze mají smysl – pro město i pro nezaměstnané,“ doplnila Hamplová.

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezená pracovní příležitost, kterou vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.