Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2008

Z územního pohledu se počet nezaměstnaných pohyboval od nejnižší úrovně v okrese Rychnov nad Kněžnou (1 639 osob) po nejvyšší v okrese Trutnov (4 132 osob). Proti předchozímu měsíci došlo ve všech okresech kraje k nárůstu počtu nezaměstnaných, absolutně i relativně nejvíce v okrese Náchod (o 387 osob, tj. o 16,8 %). Meziročně poklesl počet nezaměstnaných v okresech Hradec Králové, Náchod a Trutnov, k nepatrnému nárůstu došlo v okrese Jičín ( o 37 osob, tj. o 1,5 %), absolutně i relativně nejvýraznější meziroční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenám v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 397 osob, tj. o 32,0 %).

Míra registrované nezaměstnanosti proti předchozímu měsíci vzrostla, ke konci prosince dosáhla hodnoty celkem 4,81 %, (muži 4,19 %, ženy 5,59 %). Proti průměru České republiky (celkem 5,96 %; muži 5,02 %, ženy 7,21 %) je v kraji nezaměstnanost o 1,15 procentního bodu nižší. V jednotlivých okresech kraje se nezaměstnanost pohybovala od nejnižší úrovně v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové (3,98 %) po dlouhodobě nejvyšší v okrese Trutnov (6,09 %).

Ke konci prosince bylo v kraji celkem 4 052 volných pracovních míst, proti předchozímu měsíci došlo k poklesu o 581 míst, meziroční pokles představoval úbytek 1 277 pracovních míst. Nově hlášených volných pracovních míst bylo v prosinci celkem 742, z toho více než třetina v okrese Hradec Králové a více než čtvrtina v okrese Trutnov. Na jedno volné pracovní místo připadlo v kraji v průměru 3,6 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Jičín (8,6) a nejméně okrese Hradec Králové (2,0).

Nezaměstnanosr KHK, prosinec 2008
Nezaměstnanosr KHK, prosinec 2008
Nezaměstnanosr KHK, prosinec 2008
Nezaměstnanosr KHK, prosinec 2008