Členy vlády v něm upozorňuje na skutečnost, že pracovníci lékáren nejsou zahrnuti do první fáze očkování proti nemoci covid-19. To je podle Hrabálka chyba. "Jsou to právě oni, kteří osobně řeší se skutečně nemocnými lidmi jejich akutní zdravotní problémy a patří tedy mezi nejohroženější," píše hradecký primátor v dopise.

Lékárníci jsou podle něj skutečně v takzvané první linii boji proti koronaviru. Ohrožení jsou zejména tím, když pomáhají starším lidem s e-receptem v jejich mobilním telefonu, ale také i klasickým vydáváním léků. Podle Hrabálka není při soukromém rozhovoru mezi pacientem a lékárníkem reálné dodržet vždy předepsanou vzdálenost dva a půl metru a lékárníci tak přichází s nemocnými do velmi těsného kontaktu.

"Vážený pane premiére, vážený pane ministře, žádám vás tedy o to, aby lékárníci a ostatní zaměstnanci lékáren byli, jako extrémně ohrožená kategorie osob, zařazeni mezi ty, kteří budou při očkování zahrnuti do skupin prioritních. Uvědomte si, prosím, že farmaceuti jsou nedílnou součástí našeho zdravotnického systému, v současné době hrají naprosto zásadní roli při ochraně zdraví obyvatelstva a mělo by k nim takto být přistupováno.

Měla by tedy být i jim poskytnuta prioritní a zásadní ochrana, neboť zkolabováním farmaceutické péče by mohlo dojít k paralyzování celého zdravotnického systému," argumentuje v otevřeném dopise bývalý děkan farmaceutické fakulty. Pracovníci lékáren se podle Hrabálka stali evidentně přehlíženou skupinou, dosud prý o jejich profesi v souvislosti s onemocněním covid-19 nezaznamenal ze strany vlády žádnou zmínku.