Pro společnost věnující se intenzivní preventivní práci s mladými lidmi, jsou to důležité milníky dospívání, kterým neziskovka své klienty bezpečně provází. Za patnáct let fungování nízkoprahových klubů pro děti a mládež využilo této služby přes 4300 klientů.