Legální drogu, jak se často nazývá alkohol, v dnešní době začínají zkoušet děti kolem 13. roku života. Potěšující je ale pokles počtu experimentujících. V roce 2010 se s alkoholem seznámilo kolem třinácti let 60 procent dětí, o čtyři roky později už to byla jen čtvrtina dotázaných.

Pití alkoholu totiž může poškodit vyvíjející se organismus více než ten dospělý a mladiství konzumenti si také mohou snáze osvojit rizikové vzorce chování ve vztahu k alkoholu, včetně těžké závislosti.

Novobydžovsko vede

V krajské metropoli policisté pravidelně kontrolují noční kluby a diskotéky, s velkým množství mladistvých pod 18 let, kteří by pili alkohol, ale nemají. Naopak například na Novobydžovsku u patnácti z dvaadvaceti kontrolovaných lidí zjistili požití alkoholu.

„Ze zkušeností policistů vyplývá, že více mládež konzumuje alkohol mimo krajskou metropoli, na vesnických zábavách například na diskotékách na Novobydžovsku. Právě v této lokalitě jsme rovněž řešili v blokovém řízení osoby, které nalili mládeži alkohol," potvrdila Lenka Burýšková, mluvčí hradecké policie.

Frajerství v partě

Výzkum v rámci projektu Alkohol zodpovědně potvrdil, že vztah k alkoholu vedle rodiny, kde zpravidla dochází k první zkušenosti 
s alkoholem, formují zejména vrstevníci. Myslí si totiž, že pití je součást životního stylu a podle nich je pít normální. Ti, kteří pít nechtějí, jsou mezi kamarády za odpadlíky a kolektivy je pak mohou se svého středu vytlačovat.

Musí chtít dospělí

Alkohol nejsnadněji děti koupí ve večerkách a malých prodejnách. Překvapivě pak se snadno dostanou k pití na akcích s dohledem dospělých jako jsou letní tábory, lyžařské či cyklistické kurzy a sportovní soustředění.

Pozornější by tak měli být hlavně dospělí, ať už se jedná o rodiče, učitele nebo třeba vedoucí kroužků. „Ze závěrů výzkumu jasně vyplývá, že pokud chceme na mladé působit, mělo by to být zejména osvětou zaměřenou nejen na ně samotné, ale hlavně na jejich rodiče 
a dospělou veřejnost, protože právě u nich existuje vysoká tolerance k pití alkoholu mladistvými. Je to běh na velmi dlouhou trať, protože se jedná o změnu sociálních norem zažitých po generace," vysvětlila Martina Ferencová, projektová manažerka pracovní skupiny Alkohol zodpovědně.