Ve městě, v kraji, ale i v celé České republice vypukne unikátní akce nazvaná Noc kostelů. V pátek 27. května se pro širokou veřejnost a duchovně založené lidi namane jedinečná příležitost, aby vstoupili na posvátnou půdu kostelů, chrámů a církevních staveb.

Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma.

Je možné navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů.

Letošním mottem Noci kostelů je následující žalm: Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá. „Noc kostelů nám dává šanci podívat se dovnitř do chrámů, které stojí v našich obcích a městech jako symboly víry a naděje. Venku je tma, ale uvnitř je světlo, které zve k sobě. Ať se otevřené kostely stanou pro mnohé návštěvníky místem, kde do jejich vlastní noci zazáří malé světlo naděje,“ řekl představitel královéhradecké diecéze Karel Moravec

Akce bude prezentovat významné rysy křesťanských církví a umožní návštěvníkům prožít jejich rozmanitost spolu s náboženským vyjadřováním. Začátky jednotlivých programů naleznete na internetových stránkách: www.nockostelu.cz.

Záštitu nad celou akcí převzal i primátor města Hradce Králové. „Jsem opravdu potěšen, že se tato významná událost v Hradci Králové bude konat,“ řekl Zdeněk Fink.

K jedenáctému dubnu bylo v královéhradecké diecézi přihlášeno již 108 kostelů a modliteben. Celý projekt s názvem Noc kostelů se těší nemalé oblibě i v některých státech: například ve Slovensku v Německu, Rakousku či v Nizozemí.

Organizátoři uvádějí o akci následující: Noc kostelů 2011 je: „Pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Odráží se vní projev kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,“ proklamují na webu Noci kostelů.

Zjevnou částí projektu je nabídka zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným. V neposlední řadě si organizátoři vytyčili za cíl poukázat na živou spolupráci křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství.

Je na jednotlivých křesťanských společenstvích, zda se chtějí otevřením kostela či svým programem připojit k Noci kostelů.

O nejzajímavějších počinech budeme v Deníku informovat během příštího týdne.