Důležitým faktorem je zejména to, aby nominovaný ovládal dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby. Nominovaný může být každý s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji. Návrhy se zasílají na adresu Muzea východních Čech v Hradci Králové. Bližší informace jsou k nalezení na internetových stránkách Královéhradeckého kraje.