S pojmenováním ulice vyslovili souhlas zastupitelé města. „Komise pro pojmenování ulic obdržela žádost o pojmenování lokality, v níž probíhá výstavba a následně i kolaudace nových bytových domů. Lidé, kteří se do nich budou postupně stěhovat, budou mít možnost se do svých nových bytů přihlásit k trvalým pobytům, neboť nová ulice bude zavedena i do informačních systémů evidence nemovitostí. Dojde také ke stanovení adresního místa včetně čísla popisného," uvedla Magdaléna Vlčková, mluvčí hradeckého magistrátu.

Antonín Petrof založil v Hradci Králové továrnu na výrobu pián, která funguje dodnes. První koncertní klavír postavil v roce 1864.