„Nabídka středních škol je v našem kraji veliká, od klasických gymnázií přes střední odborné školy po střední odborná učiliště. Deváťákům a jejich rodičům, kteří se dosud nerozhodli, kam podat přihlášku, nabízíme pomoc s výběrem střední školy. Zřídili jsme telefonní linku, na které pracovník z odboru školství odpoví na dotazy týkající se dalšího studia a pomůže s výběrem vhodné školy,“ sdělil náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek odpovědný za krajské školství.

Přehled krajských škol obsahuje brožura Oborovník aneb Kam na střední?

Zamrzlý Stříbrný rybník v Hradci oblehli milovníci bruslení
OBRAZEM: Zamrzlý Stříbrný rybník v Hradci oblehli milovníci bruslení

Pro lepší informovanost žáků devátých ročníků a jejich rodičů Královéhradecký kraj již začátkem září loňského roku distribuoval na všechny základní školy v regionu 5200 kusů brožur s názvem Oborovník aneb Kam na střední? Jedná se o ucelený přehled krajských škol a oborů vzdělání, které nabízejí školy zřizované Královéhradeckým krajem pro příští školní rok. Informační linka má sloužit pro doplnění těchto informací. Oborovník je i ke stažení na webové stránce.

Pro první kolo přijímacího řízení platí odevzdání přihlášek do 1. března 2021.