„Bádala jsem v archivech, muzeích i u pamětníků a stále se vynořovaly věci, které si už skoro nikdo nepamatuje," popisuje tvůrčí proces Helena Rezková, která knihu s názvem Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 – 2013 sepsala s dalšími sedmi spoluautory.

Spolu s kolegy ji pokřtí 5. října v 11 hodin při Dni otevřených dveří dopravního podniku.

Publikace zaznamenává doby rozkvětu i ty temnější. „V knize je díky dochovaným článkům z dobového tisku podrobně zaznamenáno fungování dopravy za první republiky, kdy se kvůli úsporám jezdilo i na dřevoplyn," říká autorka.

V knize nechybí ani zajímavý osud velké osobnosti republikového formátu a prvního ředitele autodrah Ervína Nápravníka, o kterém se v Hradci mnoho neví.

Unikátní částí knihy je kapitola věnovaná výbuchu svítiplynu s tragickými následky v tehdejších garážích ve Škroupově ulici 19. prosince 1947. „Zničena tehdy byla zhruba polovina autobusů," dodává autorka.