Pro využití této služby zajišťované ORBI PONTES z. s. mohou zájemci kliknout v pravém horním rohu webu nemocnice na symbol přeškrtnutého ucha a následně se jim otevře speciální okno na přepis. „Je to jeden ze způsobů, jak usnadnit komunikaci s pracovníky nemocnice sluchově handicapovaným lidem,“ uvedl ředitel hradecké nemocnice Vladimír Palička.

Zájemci o simultánní přepis napíší do příslušného pole své telefonní číslo, následně jim systém zavolá zpět a díky přepisovateli mluvené řeči může komunikovat se zaměstnanci nemocnice. Systém umožňuje také přepojení na kteroukoliv z linek nemocnice za stálého přepisu řeči volaného. „Jde o plynulý a přirozený telefonický hovor, proto tato služba činí své uživatele rovnoprávnými v přístupu k bezbariérové telefonické komunikaci,“ sdělil z ORBI PONTES z.s. Ladislav Kratochvíl, ředitel spolku.