V rámci své praxe pracovala v Ústavu informačních studií a knihovnictví, následně pro vzdělávací společnost Pragoeduca. Po studiích působila na  Ministerstvu financí České republiky, kde vedla odbornou knihovnu. Pracovala též jako lektorka. „Osobní krédo paní Čižinské zní: Sloužit lidem chytře. Chce ho naplňovat v prostředí živé, moderní instituce. A to jí funkce ředitelky veřejné knihovny umožní," uvedla Vladimíra Svobodová, tisková mluvčí knihovny.

Aktuálním úkolem nové ředitelky je ve spolupráci s radnicí probudit Centrum celoživotního vzdělávání ke společenskému životu. Nové bezbariérové prostory umožní rozšířit nabídku programů pro rodiče s dětmi a pro seniory. Centrum také podpoří ve větší míře spolkovou činnost, propojí hudební a literární aktivity knihovny a umožní trávení volného času dalším poznáváním, vzděláváním, hrou i tvorbou.