„Za Správu Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (CHKO) předal starostovi města Petru Hudouskovi novou informační tabuli o velikosti 170×125 cm David Rešl v Informačním centru v Rokytnici v Orlických horách,“ uvedl Josef Kučera z CHKO Orlické hory. Návštěvníci i obyvatelé Rokytnice ji najdou na náměstí v Rokytnici na stojanu poblíž místní pošty. Dozvědí se z ní informace např. o památných stromech, zvláště chráněných územích, chráněných a ohrožených rostlinách, živočiších atd. Autorem textu je botanička Správy CHKO Orlické hory Kateřina Pálková, fotografie pocházejí z archivu Správy CHKO.

S podobnými tabulemi, ale v menším formátu, se mohou návštěvníci Orlických hor setkat ve všech obcích v CHKO Orlické hory. Jsou to Olešnice v Orl. horách, Sedloňov, Deštné v Orl. horách, Orlické Záhoří, Neratov, Bartošovice v Orl. horách, Panské Pole, Pěčín, Říčky v Orl. horách, Zdobnice a Uhřínov p. Deštnou. Na těchto tabulích se návštěvníci seznámí se zajímavostmi přírody v okolí uvedené obce. ⋌ (zr)