Šanci na zlepšení dává dětem nově projekt online terénní práce královéhradecké organizace PROSTOR PRO. Služba Online v KLÍDKU umožňuje vyhledávání dětí, které o svých potížích komunikují na sociálních sítích nebo se v online prostředí chovají rizikově.

Terénní pracovníci jim přímo tam nabízejí „první pomoc“ v obtížné situaci, případně jim pomáhají se zajištěním návazné podpory. Právě snadná dostupnost pomoci je přitom klíčová – díky aktivnímu vyhledávání ohrožených dětí zvládnou odborníci zachytit i ty, které raději než venku tráví svůj čas v pro ně čím dál přirozenějším prostředí sociálních sítí.

„Náš projekt je unikátní v tom, že nečekáme, až se nám děti ozvou, ale sami je na sociální sítě vyrážíme hledat a kontaktovat,“ vysvětluje inovativní přínos projektu Gabriela Lepková, vedoucí NZDM KLÍDEK z organizace PROSTOR PRO. Spousta dospívajících podle ní hledá na sítích pomoc. Vzrůstá počet případů psychických obtíží, zejména mezi chlapci. „A protože přestaly fungovat školy, které mohou takové případy také zachytit, zůstali jsme pro mnoho teenagerů jedinou záchrannou sítí právě my,“ uzavírá Gabriela Lepková.

Služba Online v KLÍDKU v tuto chvíli působí na území Královéhradeckého kraje, ale součástí projektu je i tvorba metodiky, která umožní ostatním nízkoprahovým zařízením v ČR nabízet podobnou pomoc také v dalších regionech Česka.

Jak funguje terénní práce online?

1. Pracovníci v online terénu pravidelně monitorují sociální sítě a aktivně vyhledávají děti a dospívající, kteří sdílejí rizikové fotky a videa, přidávají stories s nevhodným obsahem nebo píší o tom, že se v jejich životě děje něco špatně. V takovém případě pak pracovníci sami děti oslovují, případně jim na síti zanechávají komentář či odkaz na preventivní materiál s kontakty pro případ, že by potřebovaly pomoc.

2. Součástí práce je i tvorba preventivního obsahu: příspěvků, stories, fotografií a videí, které terénní pracovníci šíří v prostoru sociálních sítí jako „stopy“ vedoucí k jejich odborné pomoci.

3. Důležitou podobou služby je poradenský chat s terénním pracovníkem, který je v určitých časech dostupný na oficiálních profilech projektu a poskytuje mladým lidem rady, podporu, případně krizovou intervenci.