„Doufám, že stavba první budovy nastartuje investici do celého kampusu. Jsem realistický a kompletní areál by mohl stát do deseti let," potvrdil Miroslav Červinka, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Studenti se mohou těšit na moderní zázemí. Vznikne velkokapacitní přednášková místnost pro několik stovek studentů či seminární místnosti. Přestěhují se sem dvě pracoviště lékařské fakulty a dvě z farmaceutické fakulty.

„Chceme více sblížit jednotlivé součásti univerzity. To je hlavní přínos nového kampusu, který má blízko i k fakultní nemocnici," vysvětlil Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.

Původně byl projekt větší a areál projektovaný od brány do fakultní nemocnice až k budově Univerzity obrany.