Projekt třípatrových garáží vypracoval  architekt Josef Fňouk. Podle jeho návrhu vznikla v té době ojedinělá stavba se sto padesáti parkovacími místy a službami pro motoristy. Sloužit začala v roce 1932.

Během osmdesáti let objekt využívala řada firem. Novákovy garáže sloužily jako prodejna aut, autoservis nebo opravárenský závod, svému původnímu poslání se nezpronevěřily ani po roce 1992, kdy byly v restituci navráceny potomkům původního majitele.

Velké plány

Objekt Novákových garáží  už nějaký čas téměř zeje prázdnotou – čeká jej totiž velká životní  změna.

„Bude mít dvě fáze," říká na toto téma architekt Pavel Tušl z královéhradeckého ateliéru 3Q Projects, který je autorem velkým proměn Novákových garáží. „Tou první bude dostavba administrativního objektu ve východním křídle Novákových garáží, v Průmyslové ulici. Jde vlastně o realizaci původní myšlenky:  projekt Novákových garáží z třicátých let minulého století počítal s výstavbou činžovního domu v tomto místě. K ní však nikdy nedošlo. My jsme starý záměr vlastně oprášili – pouze s tím rozdílem, že místo činžovního domu tady bude stát administrativní budova."

Tato dostavba bude zahájena během několika příštích týdnů a hotová by měla být zhruba za rok.

Zásadní změnou v osmdesátiletém životě Novákových garáží pak bude druhá etapa projektu: totiž vytvoření obchodní galerie uvnitř objektu.

„Investorem této nákladné vnitřní rekonstrukce je Pražská správa nemovitostí. Přestavba na moderní nákupní galerii bude stát několik desítek milionů korun a je v mnoha ohledech velmi náročná," pokračuje architekt Pavel Tušl. „Během příprav nám nesmírně pomohlo jak vedení města, tak památkáři a útvar hlavního architekta Hradce Králové. Počítáme s tím, že během půl roku bychom mohli získat stavební povolení."

Projekt obchodní galerie v objektu Novákových garáží má za cíl zejména  oživit tuto část města v blízkosti Labe a rozšířit tak živé centrum města směrem k řece.

Technické zajímavosti
- Rozměrný objekt garáží vyplňuje celou severní frontu náměstí 5. května.
- Dominantním prvkem této velkorysé budovy je železobetonová kupole nad kruhovou rampou umístěnou ve středu dispozice.
- Okna spirálovitě se vinoucí po její fasádě vytvářejí velmi dynamický prvek.
- Z kupole vychází kruhový komín. Po každé straně jsou umístěná nesymetrická boční křídla. Konstrukci budovy tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem.
- Čelní fasáda je symetrická 
a svým členěním odkazuje 
k osovému schématu „paláce".
- Typickým rysem stavby jsou zaoblená nároží, mírně ustupující a zvedající se nad boční křídla.
- Šedé břízolitové fasády člení průběžná pásová okna.
- Stavba se vyznačuje nevtíravou elegancí, vycházející z vyváženosti kompozičního řešení.
- Jádro dispozice tvoří šest metrů široká kruhová rampa v jejímž středu jsou umístěny toalety, šachta vzduchotechniky a komínové těleso.