Nová značka, nový design, ale zároveň i tradiční symboly města. To jsou hlavní změny, které přináší nový vizuální styl Hradce Králové. Město se do něj postupně převlékne na přelomu letošního a příštího roku. Doménou je stylizované písmeno G a svatováclavská koruna.

Podle historika Pavla Panocha z pardubické univerzity se jedná o zdařilou práci, která dbá na historický odkaz Hradce a jeho lvího znaku. „Výzvy nesené globálním světem současnosti se pozitivně propisují do faktu, že městské samosprávy znovunalézají užší vztah k historii svých měst a regionální tradici využívají při redefinování vlastní osobitosti a svébytné identity,“ uvedl Panoch.

Hradec Králové má novou vizuální tvář, včetně nového loga, které vychází z hradeckého heraldického znaku.
Hradec má nové logo a vizuální identitu. Město zaplatí celkem 1,2 milionu korun

Podle něj je kvalitním příkladem právě přístup hradecké radnice a jeho nové logo. „Líbí se mi hlavně odkaz na písmeno G, které se objevuje již na středověkých pečetích města. V barevném provedení zdobí verzála G svorník kruchty hradeckého chrámu sv. Ducha z 15. století a objevuje se i na mladších výtvarných památkách krajského města na soutoku Labe a Orlice, k jakým patří třeba barokní mariánský sloup na Velkém náměstí. Tečku mezi půl tečkami podložené krátkou přímkou nad verzálkou G je pak možná vnímat nejen jako schematickou grafickou redukci Svatováclavské koruny českých králů, ale také jako odkaz k tvarově hravé architektuře stylu obloučkového kubismu, který je ve městě bohatě zastoupený (nejen ve stavbách Josefa Gočára) a spoluvytváří pověst meziválečného Hradce Králové jako Salonu republiky,“ uvedl Panoch.

Hradec Králové má novou vizuální tvář, včetně nového loga, které vychází z hradeckého heraldického znaku.
ANKETA: Hradec nasadil písmenu G korunu. Líbí se vám nová vizuální tvář města?

Osobně pak logo navržené Petrem Štěpánem a Bohumilem Vašákem, tvůrci vzešlými z líhně grafického studia Aleše Najbrta, vnímá historik jako velmi vydařené. „Přeji mu, aby se dočkalo široké přízně obyvatelů města a stalo se tak oblíbeným grafickým symbolem, jako je například legendární (a výtvarně podobně lakonické) logo londýnského metra,“ doplnil Panoch.

Loga různých měst České republiky můžete ohodnotit ZDE.