"Fakultní nemocnice dokončila instalaci nové linky v prostorách Radiologické kliniky, která nahradí původní zhruba 11 let starý přístroj. Během léta příštího roku nemocnice obmění na této klinice i druhou angiografickou linku," uvedl mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Výhodou nových přístrojů je snížení dávek rentgenového záření o desítky procent.

Angiografické linky umožňují lékařům provádět veškeré intervenční i diagnostické výkony v cévním řečišti. Jsou na nich například léčeni nemocní po cévní mozkové příhodě.

"Důležitá je rychlost poskytnutí specializované péče, díky těmto zobrazovacím metodám jsme schopni uzávěr diagnostikovat a uzavřenou mozkovou tepnu katetrizačními metodami včas zprůchodnit,“ vysvětlil přednosta Radiologické kliniky Antonín Krajina. Nemocnice na linkách ročně ošetří kolem čtyř tisíc pacientů z východu Čech.