Lesy České republiky se nového sídla v Hradci Králové dočkají. Letos v únoru státní podnik znovu oživil práci na projektu jedné z největších administrativních dřevostaveb v Česku. Výstavba budovy by mohla začít v roce 2026.

Brněnská společnost K4 Architects & Engineers (K4 A&E) společně s Chybik + Kristof Architects a s projektantem a stavebním inženýrem Ivo Stolkem v únoru letošního roku uzavřeli s Lesy České republiky smlouvu na projekt jejich nového sídla.

Díky Leo Steinhartovi měla hradecká Fakultní nemocnice v roce 1978 jako první v Československu počítačový tomograf.
První CT v Československu. Profesor Steinhart byl průkopníkem nových metod

„Jde o znovu obnovený projekt navazující na architektonickou soutěž a projekt původně vypracovaný naším sdružením v letech 2017–2018, který ale nebyl realizován v důsledku ekonomických obtíží v souvislosti s kůrovcovou kalamitou,” říká v tiskové zprávě Vladimír Pacek, ředitel společnosti K4 A&E. Původní návrh sdružení je nyní nutné přepracovat a aktualizovat s ohledem na vývoj cen materiálů i podmínek staveb.

Nové sídlo nahradí současný objekt ze 70. let minulého století na Novém Hradci. Sdružení projektantů a architektů v současnosti připravuje novou projektovou dokumentaci, stavební povolení chce investor získat do října příštího roku. Začátek výstavby je v plánu na rok 2026 s dokončením o tři roky později.

Sídlo Lesů ČR by mělo splynout s přírodou a navazovat tak na městské lesy. „Stavba sídla firmy Lesy ČR bude velmi citlivě zasazena do příměstských lesů města Hradec Králové a její členitý půdorysný tvar bude napomáhat splynutí s přírodou v duchu architektonického konceptu ‚Lesy v lese‘. Není to zkrátka běžná administrativní budova navržená na standardním obdélníkovém půdorysu někde v městské zástavbě,” upřesňuje Vladimír Pacek.

Vizualizace Rezidence U Sadů.
U Gočárova okruhu v Hradci vyroste nový bytový dům. Začalo se kácením stromů

Podle Packa je v Evropě na rozdíl od tuzemska výstavba budov ze dřeva o více podlažích již běžnou praxí.

V nově připravovaném projektu se počítá s vyšším využitím dřeva, ve dvou nadzemních podlažích administrativní budovy se bude jednat o kompletní dřevostavbu. „Znovu tak ožívá investiční záměr, který může významně posunout možnosti využití dřeva a dalších moderních a udržitelných konstrukčních řešení ve výstavbě administrativních budov nejen v naší republice,” přibližuje Vladimír Pacek.

Na stavbu nového sídla bude v největší míře využito smrkové lepené dřevo. Jestli půjde o dřevo z českých lesů, bude záležet především na zadání investora pro realizaci a dodavateli stavby.

Na projektu nového sídla Lesů ČR se bude podílet i rožnovská firma Taros Nova, která se společností K4 A&E spolupracuje na návrhu dřevěných konstrukcí a komunikaci s Hasičským záchranným sborem (HZS). „Specifika dřevostaveb v Česku jsou stejná jako u konvenčních staveb, tedy dřevostavba musí splňovat všechny požadavky na statiku, dynamiku, akustiku, nebo například požární bezpečnost. U dřevostaveb je ale zvlášť důležité se zaměřit kromě statiky právě na dynamiku a akustiku,” přibližuje Václav Röder, vedoucí projekce společnosti Taros Nova.

Napadené chovy se musí často zlikvidovat. Včelstvo se zahubí a vše včetně úlů končí v plamenech.
VIDEO: Úly v plamenech. Včelí mor se do okolí hradeckých lesů stále vrací

Sídlo státního podniku by mělo být také pasivním domem. V projektu je navržen fotovoltaický systém primárně pro vlastní spotřebu energií. Autoři projektu dále plánují využití centrálního větrání s rekuperací a centrální chlazení celého objektu. Navíc navrhují asi 60 parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů.

Architektonický koncept „Lesy v lese“

Původní členitý půdorys nového sídla bude pouze mírně upraven v rámci nového zadání stavebního programu. V dispozičním řešení sídla budou také zohledněny aktuální požadavky investora, například rozmístění pracovních úseků, uspořádání společných prostor nebo řešení zázemí v suterénu objektu. Současně bude navýšena kapacita parkovacích míst oproti původnímu návrhu o 100 automobilů na celkový počet 328 míst. Nové parkovací plochy vzniknou v podzemí.
Stavba nového sídla Lesů ČR respektuje situační možnosti pozemku – blízkou hranici lesa a stávající rozsah kancelářských prostor. Tvar horní stavby je daný rozdělením úřadu na pět provozních celků investora, kdy v každém „prstu-větvi“ bude umístěn jeden. V suterénu budovy jsou situovány sklady, archivy a technické a technologické zázemí celé budovy, nově také parkovací prostory. Spodní část stavby je navržena jako monolitická ze železobetonu, horní pak jako rámová dřevěná skeletová konstrukce se ztužujícími dřevěnými stěnami.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Hradecké letiště patřilo autům. Vodík má budoucnost, říká manažer automobilky

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth