Pátého rektora Univerzity Hradec Králové (UHK) Kamila Kuču ve čtvrtek oficiálně jmenoval do funkce prezident republiky Miloš Zeman.

„V prvním funkčním období jsme někdy voleni na základě slibů, ale v druhém funkčním období na základě skutků," řekl Miloš Zeman a popřál Kučovi, aby sliby splnil a byl zvolen i podruhé.

Současný prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy UHK Kamil Kuča nastoupí své čtyřleté funkční období 1. července. „Jsem rád, že mám nyní funkci jistou a mohu začít pracovat. Chci dodržet svá předsevzetí, která jsem dal ve volebních tezích a v první řadě se soustředit na propojení efektivní spolupráce mezi jednotlivými fakultami," uvedl nový rektor.

Osmatřicetiletého vědce 
v oboru toxikologie zvolil akademický senát až ve třetím kole. Zástupci pedagogického sboru i studentů vybírali ze tří kandidátů.

Spolu s nově zvolenou hlavou UHK byl na Pražský hrad pozván i stávající rektor profesor Josef Hynek, který vedl školu dvě funkční období. Za jeho vedení se jedna z nejmladších vysokých škol v České republice znatelně rozrostla o nové moderní budovy, fakulty a studentský kampus. Díky těmto činům získal v Hradci Králové přezdívku „Hynek-budovatel".

„Přeji svému nástupci, ať se mu podaří všechny plány, které si do budoucna předsevzal, zrealizovat. Osobně vždy budu hrdý na fakt, že jsem mohl stát plných osm let v čele této rychle rozvíjející se univerzity, proto v ní pracovně moc rád zůstanu i nadále," dodal odcházející rektor a budoucí děkan Fakulty informatiky a managementu UHK profesor Josef Hynek.