Od prvního října začne platit novela přestupkového zákona. Kromě jiného upravuje i schvalování kulturních a podobných akcí, které přesáhnou hodinu nočního klidu.

Dosud město o tomto povolení rozhodovalo poměrně „svobodně". Novela zákona však přináší změnu, která ukládá městu povinnost zahrnout akce přesahující desátou hodinu večerní do obecní vyhlášky.

Ty v současné chvíli především studují materiály 
a připravují se na přicházející nové povinnosti.

Vedení obcí se připravují na přicházející novelu

Novelizovaný přestupkový zákon je tady. Od prvního října přijdou některé změny, které se kromě jiného dotknou i rušení nočního klidu, respektive pořádání koncertů, oslav a tak dále po 22. hodině večerní.

Do současné chvíle stačilo pořadateli ohlásit akci, která přesáhne hodinu nočního klidu, na město. Úředníci pak povolení udělili zpravidla hned. Od října však novela zákona počítá s tím, že všechny povolené večerní akce musí město zahrnout do obecní vyhlášky. V praxi to znamená, že návrh musí projít zastupitelstvem, což povede ke značnému prodloužení lhůty. Rozhodnete-li se uskutečnit například rodinou či jinou oslavu, která by potencionálně mohla „rušit noční klid", město se výjimkou bude zabývat delší čas. Vedení města bude potřebovat znát váš záměr několik měsíců dopředu, aby stihlo věc zahrnout na jednání zastupitelstva a následně i do obecní vyhlášky.

„Výjimky by měla zakotvit obecně závazná vyhláška, což je právní předpis obce, jehož vznik musí odsouhlasit kromě rady města i zastupitelstvo. Město tento právní předpis v současné době připravuje a orgánům města ho ke schválení předloží. Na vzniku vyhlášky spolupracujeme i s městskými organizacemi, které jsme oslovili. Aktuálně zpracováváme finální znění, které předložíme posléze orgánům města," přiblížila způsob, kterým hradecká radnice řeší blížící se novelu, mluvčí Magdaléna Vlčková.

Zároveň mluvčí dodala, že proces vzniku vyhlášky i její aktualizace či úpravy začíná přípravou materiálu do rady města, následně do zastupitelstva a po schválení zastupitelstvem musí být znění schválené vyhlášky ještě vyvěšeno na úřední desce. Rozhodne to není věc jednoduchá, ale je to tak 
s ohledem na požadavek legislativy. Obce se těmto požadavkům musí zkrátka přizpůsobit.

Jak bude novela přestupkového zákona fungovat 
v praxi, to ukáže až čas. 
A jestli přinese i starosti pořadatelům kulturních akcí či jednotlivcům, kteří si budou chtít uspořádat například zahradní oslavu, i to je otázkou.

Problém asi nebude

Ve Výravě, která tradičně vítá přes sezónu množství rokových kapel na svém letním parketu, se změn neobávají. „Neměli bychom s tím mít problém. Program máme známý dlouho dopředu," řekl za Letní parket Výrava Petr Hrubý.