Tři zastávky v areálu fakultní nemocnice nově od pondělí 24. září nabídne autobus číslo devatenáct hradeckého dopravního podniku. Ve zkušebním provozu bude linka jednou za hodinu jezdit z centra města do fakultní nemocnice a zpět.

„Propojení fakultní nemocnice s centrem města bylo vybráno záměrně. Linka projíždí důležité zastávky, kde se nejvíce přestupuje – zastávky Magistrát města a Adalbertinum, kde mohou nasednout cestující z ostatních částí města," říká náměstek dopravního podniku Vladimír Pejřil.

Nová linka bude k dispozici v pondělí

„Nová linka číslo 19 začne prvním spojem ráno v 6.40 hodin ze zastávky Magistrát města směr Adalbertinum a k zastávce Zimní stadion a Fakultní nemocnice B. Pokračuje zadním nákladovým vjezdem do areálu nemocnice na zastávku FN Pohotovost – Emergency, na zastávku FN Neurologická klinika a končí na zastávce FN Pavilon profesora Bašteckého. Linka zpět z nemocnice začíná na zastávce FN Pohotovost Emergency a přes zastávky Neurologická klinika a FN Pavilon profesora Bašteckého jede směrem do centra města. Spoje z nemocnice vyjíždějí v 7.28 hodin v hodinovém intervalu, poslední vypravíme ve 14.45 hodin," doplnil Vladimír Pejřil.

Lidé mohou ještě trasy změnit

„Budeme velmi rádi, pokud tato nová linka najde své zákazníky," uvedl ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich. „Záměr autobusového propojení areálu nemocnice není nový, již v minulosti se o něm diskutovalo. Před spuštěním linky bylo třeba zajistit mnoho legislativních kroků. Od vydání licence přes souhlas majitelů všech komunikací, po kterých linka pojede, až po dohodu s Policií ČR a spolupráci se zástupci fakultní nemocnice při hledání optimální trasy této nové linky," upřesňuje Miloslav Kulich.

Zkušební režim by měl být zhruba do prosince. Dopravní podnik počítá, že po ohlasech cestujících se mohou ještě změnit časy jízd a úpravy může doznat i trasa nové linky.   (zrz, pov)

Schéma trasy nové linky MHD číslo 19.