Cílem novinky je snížit produkci směsného komunálního odpadu v Hradci Králové. „Skládkování a spalování je v hierarchii nakládání s odpady na posledních místech, proto se ve spolupráci s Hradeckými službami snažíme občanům zlepšit komfort v třídění odpadu,“ sdělil Lukáš Řádek, náměstek primátorky Hradce Králové, do jehož gesce odpadové hospodářství města spadá.

Plechovky od nápojů podle Řádka patří mezi velmi využívané obaly, navíc jejich recyklace je poměrně efektivní a dostupná. Od června bude možné kovové nápojové obaly vhazovat do žlutých kontejnerů na plasty. „Od toho si slibujeme, že plechovek od nápojů ve směsném komunálním odpadu z domácností či jiných provozů výrazně ubude,“ vysvětlil Lukáš Řádek.

Takzvaný multikomoditní sběr odpadu v Hradci Králové funguje již řadu let, spolu s plastem je možné do žlutých kontejnerů již odkládat tetrapack, neboli nápojové kartony, které jsou následně vytříděny na třídicí lince.

„Stejným způsobem bude fungovat i dotřiďování kovových obalů od nápojů. Společný sběr kovových a plastových obalů má ale svá pravidla. Tímto způsobem lze třídit skutečně pouze obaly od nápojů, jako jsou například plechovky od piva, energetických nápojů, různých limonád a tak podobně,“ uvedl Martin Hušek, ředitel společnosti Hradecké služby.

Naopak obaly od konzervovaných potravin, krmiva pro psy a kočky či kovové obaly od olejovek do žlutých kontejnerů v žádném případě nepatří. „Jiný kovový odpad je nutné i nadále ukládat do speciálních šedých kontejnerů pro sběr kovů. Důvodem je riziko znečištění plastových obalů zbytky potravin, poškození technologií třídicí linky ostrými okraji, a také zvýšené riziko poranění zaměstnanců, kteří odpad ručně třídí,“ podotkl Martin Hušek.

Stávající systém šedých kontejnerů pro sběr kovů na veřejných stanovištích, který v Hradci funguje od podzimu 2019, zůstane bez změny. V současné době jsou šedé kontejnery pro sběr kovů rozmístěny na 55 stanovištích na území města a dalších deset stanovišť vznikne v nejbližší době. Z těchto speciálních zvonů Hradecké služby za rok svezou zhruba 40 tun kovového odpadu.

Do šedých kontejnerů bude i nadále možné ukládat jakékoliv kovové obaly neznečištěné nebezpečnými látkami, například kovové obaly od nápojů a potravin, krmiv pro domácí zvířata, a další drobný kovový odpad. Kovový odpad je také možné předat na některém z městských sběrných dvorů.

„Množství kovů z šedých kontejnerů meziročně stagnuje a rozšiřování sítě těchto nádob je limitované zejména omezeným prostorem na veřejných stanovištích. Tímto krokem chceme dát možnost třídění kovových obalů i občanům, kteří ve svém bezprostředním okolí šedý kontejner na kovy nemají, nebo je od jejich bydliště příliš vzdálen, a proto tento využitelný odpad netřídí,“ doplnil Martin Hušek z Hradeckých služeb.

Rozmístění žlutých kontejnerů pro ukládání plastů je podle města dostatečné. Plasty lze ukládat do žlutých kontejnerů na veřejných stanovištích, nebo do malých nádob o objemu 120 až 240 litrů, které využívají v rámci systému svozu „dům od domu“ obyvatelé rodinných domů, a stále častěji i obyvatelé bytových domů v širším centru města. Městu tato úprava systému nepřinese žádné navýšení nákladů, ale naopak zlepší hodnoty poměru vytříděných odpadů, což je v souladu s cíli stanovenými zákonem o odpadech.