Na závodním polygonu ve Vysokém Mýtě byla v sázce účast na celostátním kole této soutěže, která se koná na automotodromu v Sosnové u České Lípy.

Za naši školu byli vybráni zástupci na základě školního kola a tým tvořili tito žáci 3. A: Miroslav Veselý, Luboš Sucharda, Jakub Morávek, Ondřej Matyáš a náhradník Martin Kareš.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: test z pravidel silničního provozu, rychlostní okruh na čas, zastavení na přesnost na kluzné ploše, výměna kol na automobilu, couvání do řady vozidel a tlačení vozidla pozadu slalomem do garáže. Součet časů ze všech disciplín tvořil pořadí jak jednotlivců, tak družstev.

Nyní k jednotlivým soutěžním disciplínám. Test z pravidel silničního provozu: podle zúčastněných nebyl problém s vyplněním, nic nás nepřekvapilo. Zastavení na kluzné ploše: bohužel přílišná opatrnost na začátku soutěže způsobila, že dva naši závodníci zastavili od měřicího zařízení příliš brzy a rozhodcovský metr byl neúprosný. Byly to dva centimetry a  následovala penalizace. Rychlostní okruh: zde naši borci již odevzdali maximum a nedopustili se žádné zásadní chyby. Výměna kol na celém vozidle: tady jsme dosáhli času, který odpovídal nácvikům před soutěží, couvání vozidla tlačením ve slalomu – vynikající čas od startu do cíle (1,04 min. – suverénně nejlepší čas). Trochu pokazíme přejetím kužele, ale přesto čas patří k tomu nejlepšímu, co rozhodčí v této disciplíně v letošním Automobileu viděli. Zaparkování vozidla do stojící řady: zde již v závěru si nervozita u našich borců vybírá nekompromisně svoji daň a ne všem se podařilo zaparkovat podle nacvičených časů.

A nastal čas sčítání celodenní práce a nervů na poli závodním i rozhodčích. V soutěži týmů končíme na čtvrté pozici. Umístění našich reprezentantů je následující: sedmnáctý Ondřej Matyáš., Luboš Sucharda patnáctý, desátý Jakub Morávek.

Na celém týmu začíná být  znát napětí, protože mezi další vyhlašovanou pěticí není náš soutěžící Miroslav Veselý. A tajné přání pedagogického dozoru a zároveň rozhodčích se stává skutečností. Náš borec se umisťuje na skvělé 4. opříčce, a tím si vybojoval místo v týmu, který ve dnech 23. a 24. května bude hájit barvy Královéhradeckého kraje v celostátní soutěži v Sosnové. Ve čtyřletém cyklu soutěže je to již podruhé, kdy „dodáváme" do tohoto týmu závodníka.

Všem našim reprezentantům, kteří hájili barvy naší školy, patří poděkování za bezvadné vystupování během celé soutěže a odevzdané výkony. Svoji práci dobře odvedli i přítomní pedagogové, kteří tým připravovali. Poděkování patří i celému týmu pedagogických pracovníků, který se na této soutěži podílel ve výcvikovém centru Hlušice.

Vladimír Žalman