Pokud záměr schválí krajští zastupitelé 22. června, kraj městu poskytne více jak 10,7 milionu korun. Se znečištěním spodní vody město bojuje už téměř 12 let.

„Projekt na likvidaci staré ekologické zátěže podzemních vod je dlouholetým úsilím města, kraje a dalších stran spolu s libereckou univerzitou. Cílem je zmírnění následků znečištění chlorovanými etylény po zaniklém podniku,“ řekl radní pro oblast vodního hospodářství Karel Klíma.