Dojde tedy pouze k formální části zápisů, motivační část tentokrát odpadá. Zákonní zástupci doloží rodný list dítěte.

Zápis do 1. třídy na Karlovce se uskuteční v termínu od 14. do 30 dubna. Zákonní zástupci, kteří nebudou moci podat žádost elektronicky, se dostaví do školy osobně ve dnech 16. a 22. dubna ve 14 hodin.

Bližší informace o formě zápisu budou brzy upřesněny na webových stránkách škol.

Dobrovolníci zajišťují seniorům nákupy. Ilustrační foto
Bydžov obstará jídlo i léky