Nový domov pro seniory v Novém Bydžově se začal rýsovat. Dělníci v současnosti budují jeho základy. Místostarosta Martin Kořínek o tom informoval na webu města.

V novostavbě vznikne 44 pokojů, z toho 37 pokojů bude jednolůžkových a sedm dvoulůžkových. Celková kapacita domova bude 51 lůžek. Většina pokojů bude jednolůžkových a každý pokoj bude mít svou koupelnu se sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. Součástí projektu je také kompletní venkovní zázemí se zelení, chodníky a parkovací plochy.

Poštu v Blešnu nahradí na zkoušku mobilní pošta. Místní se bojí, že to bude napořád.
Místo pobočky mobilní pošta. „Je to sviňárna,“ rozčiluje se starostka Libřic

V provozu by nové zařízení mohlo být od ledna roku 2026. „Pokud půjde vše dobře a bez problémů, předpokládáme, že proces zahájení provozu nového domova započne od 1. 1. 2026. Rozhodně to neznamená, že od tohoto data budeme mít všech 51 postelí obsazených a v domově bude zaměstnáno 44 nových pracovníků. Bude se jednat o pozvolný náběh,“ podotkl 1. místostarosta Kořínek.

Celkové náklady na stavbu domova pro seniory v Novém Bydžově se odhadují na 234 milionů korun. Investorem nového zařízení pro seniory je město, na stavbu dá částku do 81 milionů korun. Více než třetinu výdajů - 80 milionů korun ve dvou splátkách, uhradí kraj.

„Potřeba zvyšování kapacit či výstavba nových domovů pro nejstarší obyvatele regionu je naší dlouhodobou prioritou, o kterou usilujeme i ve spolupráci s městy a obcemi. Nejaktuálnějším příkladem takové spolupráce je potvrzení příslibu finančního příspěvku na stavbu nového domova pro seniory v Novém Bydžově,“ uvedl již dříve v tiskové zprávě kraje hejtman Martin Červíček.

Sanitky jdou do elektronické aukce
Chcete sanitku? Hradecká záchranka dává do aukce rovnou čtyři

Na domov pro seniory městu přispěje kromě kraje také stát. Státní dotace z Národního plánu obnovy pokryje necelou třetinu výdajů, zhruba 73 milionů korun. „Tato funkční finanční synergie stát – kraj – město přináší vidinu toho, že v budoucnu v našem regionu vzniknou další podobné projekty na výstavbu domovů pro seniory,“ vysvětlil hejtman.

Stavba bude energeticky nenáročná, její provoz by tedy měl přinést významné úspory.

Nový domov důchodců ve městě znamená také novou nabídku pracovních míst. „K budoucímu personálu je možné říci, že proces výběrových řízení započne v druhé polovině roku 2025. Budou v tom výjimky, protože vrchní setru, vedoucí terénních služeb, hlavního technika či hospodářku budeme vybírat o něco dříve. U klíčového personálu se rovněž předpokládá dřívější přijetí do pracovního poměru a zaškolení v zařízení stejného typu ještě před spuštěním ostrého provozu,“ sdělil Kořínek k výběru personálu.

Marcel Winter v Domově U Biřičky.
Čtenář: Personál v Domově U Biřičky seniorům pomáhá překonávat i záludné nemoci

Místostarosta doplnil, že neformální jednání s pracovníky, kteří mají o práci v zařízení zájem, se konají už v současnosti, a to ve vazbě na tlumení provozu v Domově sociálních služeb Chotělice. „Lze samozřejmě jednoduše dovodit, že tamější personál je vyškolen, znalý prostředí pobytové služby i poskytované péče, a i my bychom byli hloupí, kdybychom tuto možnost nevzali při výběru v úvahu. Počítáme s tím, že oni budou představovat nosnou část lidských zdrojů,“ vysvětlil Kořínek.

Aktuálně fungují v blízkosti Nového Bydžova krajské domovy pro seniory v Humburkách či Chlumci nad Cidlinou. „Otevřením novobydžovského domova se dokončí portfolio péče o seniory v našem městě. Nové zařízení svým klientům v budoucnu zajistí komplexní potřebnou péči, a to v podstatě v domácím prostředí,“ uvedl již dříve starosta města Pavel Louda.

Domov v Novém Bydžově bude sloužit těm seniorům z okolí, u nichž není možné zajistit jejich péči v domácím prostředí.

Harmonie I je bytový dům, ve kterém jsou téměř čtyři stovky bytů se zvláštním určením.
Hradec přestěhoval část problematických nájemníků Harmonie, situace se zlepšila

Chystané zařízení se podle místostarosty zásadním způsobem liší od dalších objektů, které město vlastní, případně provozuje, jako jsou ty v ulici Karla IV. nebo v ulici Julia Fučíka. „Tam to jsou pouze byty, kde lidé žijí a na základě smlouvy jim je poskytována pomoc ze strany pečovatelské služby, která tam dorazí, službu poskytne a zase odejde,“ vysvětluje rozdíly oproti domovu pro seniory, kde mají poskytované služby nepřetržitý charakter. V domově pro seniory je podle místostarosty zdravotnický a další personál i přes noc a svým charakterem je určen převážně pro osoby, které mají přiznaný stupeň závislosti III nebo IV a tomu odpovídající příspěvek na péči.

„Při obsazování domova budeme spolupracovat s obcemi našeho ORP zhruba stejným způsobem jako v případě pečovatelské služby. Obce dostanou na oplátku možnost určité rezervace místa pro své občany, kteří naplňují jinak obecná kritéria přijetí,“ doplnil Kořínek.

Nepřehlédněte: Místo pobočky mobilní pošta. „Je to sviňárna,“ rozčiluje se starostka Libřic

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth