Nepůjde ani tak o klasický rybník – jejím účelem bude spolu se suchým poldrem ochránit obyvatele před povodněmi.

Protipovodňová opatření na Spojilském odpadě, tak se jmenuje plánovaný soubor staveb, které mají vzniknout na pozemcích mezi sídlištěm Dubina, Bílým Předměstím a řekou Labe. V povodí tzv. Spojilského odpadu hodlá radnice vybudovat desetihektarový rybník a o kus dál po proudu vodoteče navíc suchý poldr, jehož hladina, pokud by bylo nutné jej při povodni napustit, by činila přes devět hektarů plochy. V současnosti na tuto stavbu probíhá řízení EIA a ministerstvo životního prostředí rozhodne, zda se nejedná o příliš velký zásah do přírody a krajiny. „Doufám, že EIA bude dokončena letos, pokud nenastanou nějaké komplikace,“ říká pardubický primátor Jaroslav Deml. Pak hodlá město co nejrychleji získat územní rozhodnutí a stavební povolení. V případě nového rybníka s pozemky problém není, patří totiž městu. Jiná je situace v případě poldru, který je navržen v místech, která jsou v soukromých rukách a město by je muselo získat.

V případě, že se rybník se suchým poldrem nakonec zrealizuje, dovrší se protipovodňová ochrana krajského města na stoletou vodu. Současně město podle Demla získá velké rozvojové území k zástavbě. „Mělo by to umožnit bezproblémovou zástavbu bez jakýchkoli opatření, jako jsou zadržovací jímky, drobné retenční nádrže u jednotlivých objektů, a to v celém povodí Spojilského odpadu,“ říká primátor s tím, že by šlo stavět na katastru Pardubic, Spojila i dalších obcí. Suchý poldr by mohl být využit i pro sportovní hřiště a stavby, které bude možno v případě nutnosti dočasně zaplavit a po drobné obnově uvést do původního stavu.

Na rybník a poldr chce město získat zdroje z dotačních titulů. Náklady odhaduje Jaroslav Deml řádově na desítky milionů korun, snížit je ale má odprodej vytěžené kvalitní zeminy. Například není vyloučeno, že by skončila v tělese plánovaného silničního obchvatu, který má vést v sousedství poldru a rybníka. V rozporu s obchvatem chystaná protipovodňová opatření podle Demla nejsou. „Je to samozřejmě v rámci územního plánu a posuzuje se s ohledem na dopravní řešení,“ dodává primátor.