„Rok 2008 bude zlomový,“ říká hradecká numeroložka Elena. Podle ní přinese nové možnosti, větší aktivitu i zlepšení vztahů a snadnější komunikaci. Měly by se prosadit záměry, které dosud byly bez šance na úspěch – ale pouze v případě, že jejich uskutečnění nikomu neublíží.


„Ti, co se snaží škodit druhým, by se měli zamyslet nad tím, proč je stíhají problémy,“ upozorňuje Elena a dodává, že lidé, kteří si dosud pojem demokracie vykládali jako možnost provádět, co se jim zlíbí, budou zklamáni. V letošním roce už jim takový výklad neprojde. Hradecká numeroložka proto doporučuje dodržovat zákony – včetně nepsaných.


Za všechny nepravosti se bude platit, takže by každý člověk měl zpytovat svědomí, a pokud v jeho vztazích k ostatním něco skřípe, je čas zjednat nápravu. Mohlo by se stát, že pozdější náprava už by nemusela být dobrovolná.


„Nikdo nemůže ze svých problémů obviňovat ostatní. Chyby je třeba hledat nejdříve u sebe. Každý bude strůjcem svého štěstí,“ tvrdí Elena: „Lidé by se měli snažit o porozumění, vstřícnost a poctivost, důležitá bude také úcta k hodnotám a dobrá vůle.“ To vše podle numeroložky současný svět zatím postrádá.