Loni město vymyslelo, že zde vznikne Spolkový dům. Radnice se zavázala hradit náklady budovy a plat správce. Koordinátora spolkových činností by si platily spolky.

Spolky neudělaly nic

Město připravilo spodní patro domu, opravilo nejnutnější závady a čekalo na kroky spolků. Měly vzniknout stanovy spolku, zastupitelstvo ho pak schválit a valné hromady jednotlivých spolků nadřazený spolek potvrdit. Nic se ale nedělo.

„Jejich reakce nebyla adekvátní a proto opouštíme tento záměr," potvrdil Jindřich Vedlich, náměstek hradeckého primátora.

Ideu spolkového domu ale zatím město úplně nezavrhlo, uvažuje o jiných místech, kde by podobné centrum vzniklo.

Pro dům v Tomkově ulici zase radnice hledá jiné využití, ve hře je také prodej. „Je určitý zájem jedné významné státní instituce, která by chtěla v tomto objektu fungovat a pečlivě ho opravit. Jednání jsou ale teprve v začátcích," prozradil hradecký primátor Zdeněk Fink.