,,Osmičlenná rumunská delegace měla zájem především o získání informací o provozu našich elektrobusů, protože jsme jedním z hlavních průkopníků využívání elektrobusů v České republice,“ vysvětlil vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna.

Členové delegace se zajímali především o komplexní zkušenosti z provozu 23 elektrobusů a trolejbusů v samotném reálném provozu ve městě.

Brašov je rumunské město s téměř 300 tisíci obyvateli.