Zájem o exkurze mají především studenti. Na obě elektrárny se přišlo podívat 400 středoškoláků a 443 žáků základních škol.

„Velmi oblíbená je mezi studenty prohlídka unikátního automatického výklopníku paliva, který dokáže obracet celé vagony s uhlím,“ říká Jan Posejpal, směnový inženýr z Elektrárny Chvaletice.

Zpřístupnění elektráren je důležitou součástí vzdělávacího programu Skupiny ČEZ. „Technické obory se opět stávají populárními i mezi studenty. Jsem rád, že roste počet zájemců, kteří si chtějí elektrárnu prohlédnout, a doufám, že někteří z nich se v budoucnosti stanou odborníky a budou pracovat v energetice,“ dodává Jaroslav Volšický, generální ředitel Elektrárny Chvaletice.

Elektrárna Chvaletice se nachází v Polabí, asi dvacet kilometrů na západ od Pardubic. Za zhlédnutí také stojí nejvyšší komín v Česku vysoký 303 metry, nebo ojedinělé vyvedení odsířených spalin přímo do chladicích věží. Do elektrárny se za sedm měsíců podívalo 800 návštěvníků. Nejvíce zájemců o prohlídku přišlo v červnu, přesně 331 návštěvníků, kdy se zároveň také v elektrárně uskutečnil den otevřených dveří.

Elektrárna Poříčí je v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova. Je významným dodavatelem elektrické a tepelné energie spolu s vedlejšími energetickými produkty. V průběhu exkurze má každý možnost zhlédnout technologii výroby ekologické energie spalováním biomasy v moderních fluidních kotlích. Do elektrárny se do konce července přišlo podívat 354 návštěvníků, z toho nejvíce v měsíci květnu 217.

Skupina ČEZ podporuje technické vzdělávání již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol, zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách, či vzdělává středoškolské učitele jak zajímavě a poutavě učit fyziku. ČEZ také spolupracuje se středními a vysokými technickými školami při zvyšování kvality výuky a navazuje spolupráci s budoucími techniky ještě v době studia. Síť spřátelených technických škol dnes zahrnuje 46 středních škol a 13 vysokoškolských fakult.

Jiří Kosina, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy