„My jsme situaci podrobně prodiskutovali. Návrh na odvolání podán nebyl,“ řekl včera hejtman Jiří Štěpán. Podle jeho slov jsou radní situací v muzeu znepokojeni. Náměstkyně hejtmana Martina Berdychová proto dostala za úkol vyhodnotit dosavadní kontroly a vyšetřování v muzeu a za dva týdny navrhnout radě řešení.

Ředitelka Muzea východních Čech Naďa Machková Prajzová však nařčení ze šikany odmítá. „Vyžaduji po zaměstnancích řádné plnění pracovních úkolů a efektivní využití pracovní doby. Domnívám se, že tak hájím zájmy instituce a kraje,“ řekla včera Deníku. Podle ní byla kauza loni v prosinci vyvolána účelově.

Celý případ spustil otevřený dopis, který obdrželo krajské zastupitelstvo a který obsahoval stížnosti na situaci v muzeu, na údajnou šikanu zaměstnanců a nevybíravé jednání ze strany ředitelky.

Podle informací České televize radní kraje poslali do muzea psychologa, který vyšetřil asi dvě třetiny zaměstnanců. Více než polovina z nich si prý stěžovala na šikanu. Jedna z pracovnic se podle ČT dokonce zhroutila, skončila v péči psychiatrů a v pracovní neschopnosti.

„Můj osobní dojem z této zprávy je velmi znepokojující. Osobně mne zaráží otázky interpersonálních vztahů, které v této organizaci s největší pravděpodobností nejsou nikterak dobré,“ řekl včera novinářům hejtman.

„Nedomnívám se, že by byla atmosféra v muzeu výrazně jiná a výrazně horší než v jiných příspěvkových organizacích kraje,“ uvedla ředitelka. Dodala, že odboráři s ní o údajně špatných vztazích nikdy nejednali a ani na pravidelných celomuzejních poradách prý toto téma nikdy nezaznělo.

Loni muzeum prověřil audit ministerstva financí, letos audit kraje. „Byl bez nálezu v ekonomické rovině i v oblasti pracovně-právních vztahů,“ poznamenala ředitelka. Vedení kraje se zatím k výsledkům auditů a šetření nechce vyjadřovat.

Na dotaz Deníku Naďa Machková Prajzová sdělila, že za posledního dva a půl roku z muzea, kde pracuje kolem šedesátky lidí, odešlo deset zaměstnanců. Čtyřem skončila sjednaná doba, jeden odešel do důchodu, jeden ve zkušební době, dva za kariérním postupem v jiné organizaci, jeden dohodou kvůli nemoci a jedna pracovnice dohodou na vlastní žádost.

Posudek psychologa označila ředitelka za zkreslený a neprofesionální. „Pokud by situace byla skutečně tak závažná, jak mělo vyplývat z posudku (…), proč mě rada (kraje) neodvolala?“ řekla Naďa Machková Prajzová. Sama prý letos cítí zejména ze strany vedení kraje neustálý tlak na „plnění požadavků, které nevyplývají ze zákona“.

Náměstkyně Martina Berdychová byla včera na informace o dalším možném postupu kraje v této kauze skoupá. Řekla jen, že až vyhodnotí kontroly v muzeu i výsledky šetření, seznámí se svými závěry a návrhem, jak situaci řešit, nejdříve radu kraje.

Ředitelka Muzea východních Čech: „Hájím zájmy instituce a kraje"

Online rozhovor s Naďou Machkovou - Prajzovou.Zdroj: DENÍK/Jan JelínekPaní ředitelko, z čeho podle vás plyne údajně špatná atmosféra mezi vámi a pracovníky v muzeu?
Nedomnívám se, že by byla atmosféra v muzeu výrazně jiná a výrazně horší než v jiných příspěvkových organizacích Královéhradeckého kraje. Už v době mého příchodu byla atmosféra ne příliš idylická a některé věci se podařilo změnit, jiné ne. Takzvaná firemní kultura se mění dlouho a jen velice obtížně. Každopádně v uplynulých šesti letech žádná taková kauza neexistovala. Jako ředitelka příspěvkové organizace jsem zodpovědná za řádné hospodaření s finančními prostředky daňových poplatníků, a z tohoto důvodu vyžaduji po zaměstnancích řádné plnění pracovních úkolů a efektivní využití pracovní doby. Domnívám se, že tak hájím zájmy instituce a kraje.

Jednali s vámi v této souvislosti odboráři - a s jakými výsledky?
Odboráři se mnou o údajně špatných vztazích nikdy nejednali. Pouze předseda odborů o kolektivní smlouvě. Ani na pravidelných celomuzejních poradách toto téma nikdy nezaznělo.

Kolik zaměstnanců za poslední dva až tři roky z muzea odešlo a jaké udali důvody?
V letech 2015-2017 odešlo deset lidí. Jeden z důvodu starobního důchodu, čtyři po uplynutí sjednané doby, jeden dohodou z důvodu nemoci, dva na vlastní žádost (kariérní postup v jiné organizaci), jeden ve zkušební době a jedna dohodou na vlastní žádost.

Jak dopadly audity, které v se poslední době v muzeu uskutečnily?
V roce 2016 proběhl velký audit ministerstva financí bez nálezu. V lednu 2017 proběhl audit ze strany zřizovatele, který byl bez nálezu v ekonomické rovině i v oblasti pracovně-právních vztahů.

Pokud by vás kraj skutečně vyzval k rezignaci, přistoupila byste k tomuto kroku?
Kraj má mechanismus na odvolání ředitelů příspěvkových organizací. Pokud by situace byla skutečně tak závažná, jak by mělo vyplývat z posudku, který je neprofesionální a uvádí údaje zkresleně, proč mě rada neodvolala? Kauza byla vyvolána už v prosinci 2016 zcela účelově, kdy k zahájení šetření a zpracování závěrečné zprávy došlo bez opory v zákoně.
V souvislosti s výše uvedeným, se naopak já, jako ředitelka, cítím od ledna 2017 pod neustálým tlakem na plnění požadavků, které nevyplývají ze zákona, a to zejména ze strany hejtmana Královéhradeckého kraje.