„S počtem odevzdaných návrhů jsme spokojeni. Jsem přesvědčen, že bude vybráno řešení, které bude výhodné pro město i šetrné k přírodě," vyjádřil se náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Lávka pro pěší a cyklisty, která bude dlouhá 67 metrů a široká alespoň 4,5 metru, by měla spojit lokalitu Šimkových sadů a kongresového centra Aldis s třídou Karla IV.

„Lávka by měla mít vhodnou formu bez lanové konstrukce a prosklených částí. To aby ptáci měli šanci k životu. Chce to respekt k fauně i floře," upozornil už dříve Adam Záruba z organizace Českého svazu ochránců přírody Orlice.

Podmínkou soutěže bylo i zachování osmdesátiletého chráněného dubu červeného, kvůli kterému původně stavba ztroskotala. Uvažovalo se totiž jeho pokácení, proti čemuž tvrdě zasáhli ochránci.

Výhledově by lávka měla stát do roku 2016. Město odhaduje, že za ni zaplatí kolem třiceti až pětatřiceti milionů korun.   (skr)