Myslíte si, že mají děti v současné době dost pohybu?
Je rozhodně dobré, když jsou děti od útlého věku vedeny k různým sportovním aktivitám. Vhodně volená cvičení v přiměřeném rozsahu a struktuře přispívají k jejich zdravému vývoji a rozvoji jejich dovedností, schopností, sebevědomí. Podílejí se na formování jejich osobnosti – učí je systematičnosti, vytrvalosti, přijímat prohry, zejména pokud se některému ze sportů chtějí věnovat více. V kolektivních sportech jsou děti vedeny navíc ke spolupráci a sdílení. Přibývá také dětí, které mají problémy s obezitou, se špatným držením těla, kterým by se v součinnosti se zdravou výživou a dostatkem pohybu dalo většinou předejít. Alarmující je, že počet dětí s diagnózou obezity či přejídání se u nás za 15 let víc než zdvojnásobil.

Nemělo by podle vás být třeba víc hodin tělesné výchovy na základních školách?
Hodin je dost, spíš je potřeba se zamyslet nad jejich obsahem. Také podle mě není nutné děti známkovat za všechny předepsané disciplíny, každému jde něco jiného.

Líbí se vám akce Odznak všestrannosti olympijských?
Autory úspěšného projektu jsou olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Zapojeno je již více než 1 100 škol a 70 000 žáků (údaj je z roku 2013). Je příjemné, že soutěžní disciplíny jsou atraktivní a vhodné pro všechny děti – jedná se například o sprint 60 metrů, skok daleký, shyby, kliky, hod míčkem, plavání, shyby apod. Takže zapojit se mohou všichni.