Právě dnes od třinácti hodin se nově zvolení zastupitelé sejdou, aby zvolili své vedení. Ustavující schůze zastupitelstva se měla konat už před třemi týdny, ale kvůli protestům proti regulérnosti voleb v některých hradeckých okrscích, musel nejprve rozhodnout soud.

Kromě volby primátora, jeho náměstků a členů městské rady všichni zastupitelé také složí slib. Od 15.30 hodin pak navazuje 2. zasedání, kde budou zastupitelé řešit například změnu rozpočtu městské policie, domlouvat se na termínech příštích schůzí či řešit finanční příspěvky na obnovu kulturních památek v rámci státní finanční podpory.

Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná, přijít tak může kdokoliv a v diskuzi vystoupit každý občan Hradce Králové.