Pod záštitou primátora města Hradec Králové Zdeňka Finka se v únoru uskutečnila konference k Evropskému dni obětí na téma: „Podpora a ochrana obětí trestných činů". Zúčastnilo se jí celkem 95 odborníků z celé České republiky. Hlavním tématem se stalo respektování a pomoc obětem kriminality.

V České republice se již třetím rokem realizuje projekt pomáhající obětem trestných činů pod názvem „Proč právě já?". Pod vedením Probační a mediační služby České republiky se do něho zapojují soudy a státní zastupitelství, Policie ČR, městské i obecní policie v celé zemi a odborné právnické a psychosociální poradny.

Projekt 'Proč právě já' na pomoc obětem trestných činů.Žena po znásilnění utrpěla těžké trauma

Na konferenci vystoupili představitelé Probační a mediační služby, Policie ČR, Bílého kruhu bezpečí, Krajského státního zastupitelství, Dětského krizového centra Nomia a Městské policie Hradec Králové. Všichni prezentovali své možnosti při práci s obětí.

Závěrem konference proběhla panelová diskuze se ženou, která se stala obětí znásilnění. Psychiatři, psychologové a terapeuti prezentovali, jak jí pomáhali překonat těžké trauma a vrátit se zpět do normálního života.

Tomáš Kellner z ředitelství Probační a mediační služby coby jeden z organizátorů vše shrnul: „Je dobře, že oběť přestává být jen pomyslným důkazním prostředkem pro trestní řízení, ale je již vnímána jako lidská bytost s reálnými city a potřebami, které je třeba brát během trestního řízení v potaz".

Eva Kněžourová