Po opravách teras naproti zimnímu stadionu a v Komenského ulici se rekonstrukce dočkají také severní terasy, které kopírují Žižkovy sady.

Po pádu části opevnění u Adalbertina radnice nechala vypracovat posudky na zbývající části teras. Z nich vyplynulo, že severní terasy  potřebují také opravit.

„Město vypsalo urbanisticko – architektonickou soutěž na severní terasy. Musíme přikročit k projektové přípravě, abychom v průběhu tří let mohli vypsat výběrové řízení na dodavatele,“ uvedl Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta hradeckého magistrátu.

Soutěžní návrhy by měly řešit terasy jako součást městského parku a tomu by mělo odpovídat krajinářské řešení. „Soutěžící by měli Žižkovy sady řešit koncepčně a vycházet jak ze stávajícího stavu, tak z původního návrhu Františka Thomayera z roku 1905. Důležité je zachovat původní ráz s využitím současných technologií či nových rostlinných druhů,“ dodal Petr Brůna.

Vítěz získá finanční cenu v hodnotě 250 tisíc korun a ohodnoceny jsou i další dvě příčky.

Výsledky soutěže bude projednávat rada města na svém červnovém zasedání.

Celkové náklady na rekonstrukci severních teras radnice zatím vyčíslila na 80 milionů korun.

Po třech letech příprav by mohly terasy získat novou podobu do dalších dvou let. První návštěvníci by se tedy po zrekonstruovaném opevnění mohli projít někdy v roce 2016 či 2017.