Přihlášené obce navštíví v květnu a červnu krajské hodnotitelské komise. Obce budou prezentovat svůj společenský a spolkový život, péči o zeleň a životní prostředí a mnohé další. Krajští vítězové postoupí do celostátního kola.

Přihlášky podaly obce: Božanov, Deštné v Orlických horách, Mokré, Nahořany, Nepolisy, Nový Hrádek, Rudník, Strážné, Suchovršice, Vilantice, Vrbice a Žďár nad Metují.