Vybrat si vhodnou střední školu je velký oříšek. Při rozhodování hraje zásadní roli především prospěch žáka, zda zvládne maturitní či učňovský obor. Jako každoročně je velký zájem o elitní školy, tedy gymnázia a obchodní akademie. Letos si například na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové podalo přihlášku 280 žáků. „U přihlášek je velice důležité, kolik je reálných zájemců. To znamená, kolik žáků si naše gymnázium dalo v přihlášce na první místo, evidujeme jich 220," sdělil stav přihlášek ředitel gymnázia Robert Novák.

Školy s maturitou si na nezájem studentů nemohou stěžovat, ale zájem o učňovské obory každoročně klesá. Potvrdí se to i letos? „Jsem velice rád, že letos je zájem o obráběče kovů z učňovských oborů. Více přihlášek má za následek i měsíční stipendium, které škola nabízí studentům učňovských oborů při splnění určitých podmínek. Z maturitních oborů je zájem o strojírenství a informatiku," konstatoval ředitel ze střední odborné školy a učiliště Pavel Jankovský.

Dále také vysvětlil, že pro firmy jsou učňovské obory velice důležité. Bez nich by řada podniků nemohla fungovat, zájem o učně ze strany firem je veliký, odborníci v této oblasti chybí. „Mnoho podniků si už během studia studenty připravuje na zaměstnání. Firmy si je během praxe sami zaučují a zavazují si je i finančními podmínkami," vysvětlil ředitel.

Perné dny budou mít po přijímacích zkouškách ředitelé škol. Na ně čeká rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Na vyhodnocení mají tři dny. Poté na řadu přicházejí žáci, kteří pomocí zápisových lístků informují školu, zda na studium nastoupí.

Lucie Hartmanová