„Věžní hodiny byly spuštěné na zkoušku v termínu od 7. do 14. února a odbíjely přesně v souladu s historickým hodinovým strojem Františka Božka, tedy po čtvrthodinách s tím, že se odbíjí každá čtvrť a spolu s tím i počet celých hodin. Takto se v Hradci Králové rovněž zvonilo až do doby nedokončené opravy Bílé věže, tedy do 80. let 20. století. Toto neredukované schéma kladně hodnotila necelá polovina respondentů. Zbylá část by uvítala omezení odbíjení věžních hodin v noci, někteří navrhovali zvonění úplně zrušit," potvrdila výsledky ankety, do které přispělo kolem 140 lidí, mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková.

Dlouhá tradice

Tradice odbíjení věžních hodin v krajské metropoli trvá už stovky let: „Od roku 1991 hodiny odbíjely ve dne i v noci a oznamovaly pouze čtvrtě a v celou hodinu pak i počet celých hodin. Od dubna do července roku 2010 zvonily věžní hodiny na Bílé věži v omezeném režimu, kdy v době mezi 23. hodinou večerní a sedmou ranní utichly zcela. Následně byl režim zvonění usnesením rady města opět upraven tak, že hodiny odbíjely stejně jako od roku 1991," vysvětlila Magdaléna Vlčková.

Jak tedy bude zvonění na nově zrekonstruované památce v centru města probíhat? „S přihlédnutím k platnému usnesení rady města z roku 2010 a k výsledkům ankety, v níž hlasovalo pouze 142 lidí, což představuje zhruba 0, 15 procent občanů s trvalým pobytem ve městě, jsme se rozhodli pro kompromisní řešení. To spočívá v tom, že ponecháme stejný režim, jako před rekonstrukcí památky, tedy věžní hodiny budou bez dalších časových omezení odbíjet každou čtvrť a pouze v celou hodinu odbijí počet hodin," vysvětlila Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za městský majetek, do kterého se počítá právě i Bílá věž. Dodává, že režim bude  kompromisem. Vyhoví těm, kteří chtěli zkušební zvonění omezit a zároveň vyjde vstříc těm, kteří ho chtěli zachovat.

Výjimečná činnost

Stejný názor má i vedoucí odboru památkové péče magistrátu  Jan Falta: „Zvonění na Bílé věži doložené již z druhé poloviny 16. století má historickou hodnotu z důvodu svého trvání. Tradice či činnost provozovaná více než 400 let je sama o sobě výjimečnou. A snad jen vyzvánění na zvony středověkého původu ji může svoji hodnotou předčít. Vstup zvuku zvonu nebo zvonku cimbálu vnáší do prostředí, které se proměnilo pozdějšími úpravami, stopu respektive přímo zvuk doby dávno minulé."

Michaela Zumrová