Podezření na nějakou formu fibrózy nabyli lékaři u 7 z nich, všichni se však musejí před konečným potvrzením diagnózy podrobit dalším vyšetřením.

IPF poškozuje plicní sklípky, a postupně ubírá plochu k dýchání. Bez léčby zbývají nemocnému asi tři roky života.