Přestože se má jednat o unikátní projekt jednoho z nejmodernějších výzkumných center na světě, mezi některými místními obyvateli panují obavy, aby dvousetmilionový projekt výrazně nezvýšil v okolí letiště hladinu hluku. Zhotovitel však deklaruje, že nadměrného hluku se není třeba obávat.