Ve druhém kole dotačního programu na vybudování vodovodů, kanalizací či čistíren odpadních vod obce vyčerpají přes 13 milionů korun. Záměr ještě v červnu posoudí krajští zastupitelé.

„Druhým kolem dotačního programu plníme podporu obcím na rekonstrukci či vybudování chybějící vodohospodářské infrastruktury. V květnu jsme schválili projekty v celkovém objemu přes 22 milionů korun. Tentokrát dostalo podporu 14 žádostí v hodnotě přes 13,6 milionu korun. Další žádosti o dotace posoudíme do konce roku,“ uvedl radní Karel Klíma.